Skarb państwa

Może on funkcjonować jako ministerstwo, lub część ministerstwa finansów, Skarb Państwa jest instytucją reprezentującą państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Skarb Państwa został zapoczątkowany już w starożytnym Rzymie, gdzie był rozróżnieniem majątku publicznego i prywatnego majątku cesarza. Natomiast w historii Polski, Skarb Państwa został rozdzielony od Skarbu Królewskiego i publicznego, dopiero w 1590 r. Skarb Państwa może być zarządzany przez odrębną instytucję, bądź reprezentowany przez różnych urzędników. Istnieje agencja która zostaje wydzielona do rozporządzania i gospodarowania Skarbem Państwa, jest

Tags: ,

Lokalny System Wymiany i Handlu

Pojęcie to zostało stworzone przez Michaela Lintona w 1982 roku, stało się to wtedy, gdy wraz z swoją rodziną postanowił odwiedzić Comox w Courenay. Mimo iż system który obowiązywał w owym mieście nie był w pełni lokalnym systemem, a stanowił tylko uzupełnienie waluty. Według twórcy pojęcia, możliwe jest obejście się całkiem w lokalnej społeczności bez waluty krajowej. Przez Lokalny System Wymiany i Handlu, rozumiał system wymiany handlowej, w której towary i usługi są wymienione bez potrzeby używania środków płatniczych, jest to niedochodowy system wymiany handlowej. W Lokalnym Systemie Wymiany i Handlu, istnieje specjalnie utworzona baza danych, która

Tags: ,

Obligacja

Pewien rodzaj pożyczki, powszechnie uważany za papier wartościowy emitowany w serii. W Obligacji, emitent określa się mianem dłużnika względem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Właściciel obligacji nie ma żadnych uprawnień względem emitenta. Polega to tylko i wyłącznie na przekazaniu właścicielowi kapitału spółki. Jest to reprezentacja prawa majątkowego. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje obligacji, są to obligacje skarbowe, komunalne, obligacje podmiotów prawnych. Pierwszy rodzaj obligacji emitowany jest przez Skarb Państwa, drugi rodzaj obligacji, czyli komunalny, jest emitowany wyłącznie przez s

Tags: ,