Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Finanse domowe > Bogaci biedni. Żyjąc na państwowy rachunek

Bogaci biedni. Żyjąc na państwowy rachunek

W świetle prawa spełniają wszelkie kryteria, aby uzyskać różnego rodzaju świadczenia z pomocy społecznej. Wsparcie finansowe, rzeczowe oraz niematerialne, zapewnione jest najbardziej potrzebującym oraz osobom znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji, między innymi na mocy Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 nr 175 poz. 1362) oraz innych obowiązujących regulacji i norm prawnych. Teoria jest jednak tylko teorią, ponieważ coraz więcej osób, które swobodnie korzystają z różnego rodzaju pomocy ze strony państwa, nie powinno jej nigdy otrzymać. Równocześnie stale wzrasta liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie, które z urzędowej kolejki odejdą z kwitkiem, ponieważ ich dochód przekracza wyznaczone granice progu, od którego zależy dostęp do świadczeń pomocowych.

 

Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne (przysługują rodzinom gorzej sytuowanym, w celu ułatwienia samodzielnego wychowywania dziecka (dzieci), a także w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy), stypendia socjalne, dotacje mieszkaniowe, darmowe posiłki dla dzieci w szkołach oraz produkty żywnościowe ze środków unijnych, to formy pomocy skierowanej do osób i rodzin o niskich dochodach. Niestety coraz częściej trafiają one do osób, które posiadają stałe, często niemałe, jednak nielegalne źródło dochodu, którego nie można oficjalnie wykazać. W ten sposób sprytni Polacy uzyskują dostęp do pomocy, która prawnie gwarantowana jest tym, którzy z absurdalnych powodów, nie mogą jej dostać.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.