Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Biznes > Burza mózgów

Burza mózgów

Jest to jedna z metod heurystycznych, polega na twórczym rozwiązywaniu problemów. Technika ta wywodzi się z psychologii społecznej, zalicza sie ją do metod aktywizujących. Przy rozwiązywaniu problemów, wykorzystuje się intuicję do rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej, bywa często wykorzystywana przy wdrażaniu systemu jakości. Największymi zaletami takiej pracy zespołowej, są naukowa współpraca, czy większa efektywność grupy niż pojedynczej jednostki, taka praca zespołowa sprzyja znacznie większej twórczości. Uważa się że osobą która zapoczątkowała określenie i samą metodę (czyt. burzę mózgów), zapoczątkował Alex Osborn w 1930 roku, był on menadżerem który bardzo wcześnie rozpoczął pracę, a już zaledwie w wiek 19 lat, objął stanowisko wicedyrektora w jednej z największych agenci reklamowych na świecie. Ów technika składa się z dwóch etapów, pierwszym z nich jest etap, w którym to osoby zachęcane są do zgłaszania własnych pomysłów, oraz wymiany poglądów bez krytycznego podejścia, w drugim zaś, osoba będąca ekspertem, ocenia wyniki i starania uczestników. Burza mózgów ma zastosowanie zarówno w biznesie, jak i pracy z dziećmi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.