Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Ekonomia > Cena

Cena

Jest to dana suma pewnego dobra, którą kupujący jest gotów zapłacić, a sprzedający jest w stanie zrzec się swoich praw do danego dobra. Cena powinna być równa wartości danego dobra, mimo iż nie zawsze ma to miejsce w rzeczywistości. Może ona dotyczyć zarówno towarów jak i usług. Wyróżnia się obecnie cztery funkcje, które przypisuje się cenie, pierwszą z nich jest funkcja stymulacyjna, jest ona narzędziem służącym do oddziaływania na dostawców i odbiorców, poziom cen wpływa na opłacalność produkcji, im jest wyższy, tym bardziej stymuluje dane przedsiębiorstwa do produkcji, zaś niższy poziom zniechęca ich do produkowania, przez co ogranicza się produkcja. Funkcja informacyjno-bodźcowa, pozwala określić wielkość zysków z sprzedaży, a także ustalić parametry pobudzające do określonego działania, służy to zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Kolejna z funkcji, jest redystrybucyjna, nazywana również wtórną. W ów funkcji, cena jest narzędziem służącym do podziału dóbr i usług, oraz przesuwaniu dochodu z jednej grupy do innej, jak i do budżetu państwa. Ostatnia z funkcji to agregacja, polega ona na sumowaniu niedodawanych w sensie fizycznym wielkości. Przez manipulacje ceny, producenci mogą uzyskać wiele profitów, jedną z takich manipulacji jest dumping, który polega na wprowadzeniu produktu z bardzo niską ceną, eliminując tym samym konkurencje. Mimo początkowych strat i znacznych kosztów, pozwala osiągnąć stopniowo opłacalność.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.