Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Podatki > Dlaczego nie lubimy płacić podatków?

Dlaczego nie lubimy płacić podatków?

Wiadomo powszechnie, że niektórych rzeczy po prostu się nie lubi, i że owe nielubienie jest czymś oczywistym oraz zrozumiałym, jak to się mówi samo przez się. Do takich właśnie rzeczy, cieszących się powszechną i zgodną antypatią, niewątpliwe nalezą wszelkiego rodzaju podatki. Niewielu jest chyba takich Polaków, którzy płacą podatki chętnie oraz bez ociągania. A jednocześnie ogromna większość Polaków oczekuje od swojego państwa opieki, dobrych dróg oraz służby zdrowia działającej według najwyższych europejskich standardów. Czy naprawdę nikt nie dostrzega sprzeczności pomiędzy tymi dwoma stanowiskami? Wydaje się, że owa niechęć, jaką przejawiają Polacy wobec samej idei podatków, bierze się wcale nie z jakiejś nieświadomości, lecz po prostu z niedostatecznie wykształconego instynktu społecznego. Być może istotnym czynnikiem jest tutaj również brak zaufania do państwa oraz wszelkich jego instytucji. Należy tutaj zauważyć i uwydatnić, że w państwach zachodniej Europy, gdzie obciążenia podatkowego są na ogół nie mniejsze niż w Polsce, ludzie płacą podatków wiele chętniej i o wiele rzadziej próbują się od tego „migać”. Bierze się to zapewne z przeświadczenia, że owe pieniądze, oddawane państwu, są wykorzystywane na ważne społeczne cele, jak budowa dróg, przedszkoli, unowocześnienie służby zdrowia tak dalej. Natomiast w Polsce nadal najbardziej powszechnym stosunkiem do instytucji państwowych jest stosunek jakby żywcem przeniesiony z epoki najgłębszego Peerelu. Pozostaje nam więc jedynie nadzieja, że prędzej lub później owa sytuacja ulegnie zmianie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.