Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Finanse > Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny

Jest to swego rodzaju zbiorowe inwestowanie pieniędzy przez uczestników funduszu, mogą to być zarówno osoby indywidualne, bądź przedsiębiorstwa, miasta. Wpłatą mogą być nie tylko pieniądze, ale również papiery wartościowe, nieruchomości, bądź innego rodzaju dobra materialne, mające jakaś wartość. Pierwsze fundusze inwestycyjne, zostały zapoczątkowane w 1774 roku, w Holandii. To właśnie tam narodziła się idea wspólnego inwestowania, wykoncypował ją holenderski kupiec Abraham van Ketwich. Jednakowoż dopiero po ponad stu latach, powstał pierwszy fundusz, miało to miejsce w Wielkiej Brytanii. Podstawowym podziałem funduszy, jest podział na fundusze otwarte, jak i fundusze zamknięte. Polskie prawo dopuszcza jeszcze jeden typ funduszu, jest to Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, łączy on ze sobą fundusz otwarty jak i zamknięty. Istnieje wiele celów dla których powstają fundusze inwestycyjne, najważniejszymi z nich są ochrona realnej wartości aktywów funduszu, osiąganie przychodów, a ostatnim bardzo ważnym wartym wspomnienia, jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.