Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Oszczędzanie > Giełda papierów wartościowych to gra strategiczna

Giełda papierów wartościowych to gra strategiczna

Giełda papierów wartościowych nie zawsze musi oznaczać konieczność podejmowania dużego ryzyka. Tutaj również można zarządzać ryzykiem i podejmować decyzje w oparciu o dokładne analizy i prognozy.

 

Jeżeli kierować się opinią profesjonalnych doradców, gra na giełdzie powinna opierać się na trzech częściach składowych, psychologii gry, analizie rynku, oraz na prawidłowo skonstruowanych systemach inwestycyjnych. To trzy podstawowe filary, które gwarantują pomyślność inwestycji, jednak brak któregokolwiek z nich, wywołuje niestabilność w podejmowanych działaniach. Co więcej, grę na giełdzie należy traktować niezwykle poważnie, a podejmowane decyzje stanowić efekty przemyślanych kalkulacji. To gra, która pozwala wiele zyskać, jednak w żadnym wypadku nie należy traktować jej w sposób emocjonalny.

 

Najważniejszym w grze na giełdzie, jest wybór odpowiedniego biura maklerskiego, w którym zakładany jest rachunek inwestycyjny składający się z dwóch części, rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego. Z usług biura maklerskiego mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. W obu przypadkach zawierana jest pisemna umowa, gwarantująca poprawność wykonywanych działań maklerskich.

 

Każdy posiadacz rachunku inwestycyjnego z zabezpieczonym na nim odpowiedniej wysokości kapitałem, nabywa prawo do inwestowania w akcje, obligacje, a także pochodne instrumenty finansowe, a nawet jednostki funduszy inwestycyjnych. Należy pamiętać, że niektóre inwestycje giełdowe obarczone są znacznym ryzykiem, które może w całości pochłonąć zainwestowane środki finansowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.