Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Finanse domowe > Główne źródło utrzymania Polaka

Główne źródło utrzymania Polaka

Narodowy Spis Powszechny to główne źródło wiedzy o życiu Polaków. Pośród wielu informacji, można również uzyskać te, które w obrazowy sposób prezentują z czego utrzymują się polscy obywatele. W 2011 roku w spisie wzięło udział blisko 40 tysięcy ludzi, z czego 65,3 procent zadeklarowało, iż posiada własne źródło utrzymania. Pozostała część respondentów to pozbawieni praw do świadczeń finansowych bezrobotni (niespełna 5 procent obywateli biorących udział w spisie), a także osoby znajdujące się na utrzymaniu pracujących (ich odsetek to ponad 30 procent ankietowanych).

 

Dochody z tytułu pracy zarobkowej to źródło utrzymania blisko 38 procent Polaków znajdujących się w badanej grupie; 27,4 procent z nich to osoby, które jako źródło utrzymania wskazały „niezarobkowe źródło i pozostałe źródła osobno nie wymienione”. Korzystając z danych GUS, można łatwo odnaleźć dane na temat ludności pobierającej świadczenia w postaci rent i emerytur. Zgodnie z przygotowanymi raportami, emeryci i renciści stanowią nieco ponad 23 procent wszystkich obywateli naszego kraju.

 

Dane statystyczne to tylko ogólny obraz sytuacji gospodarczej analizowanego kraju, jednak dzięki nim wyraźnie można zauważyć, że Polacy w głównej mierze utrzymują się dzięki wynagrodzeniu za wykonywaną przez siebie pracę, oraz przy pomocy różnego rodzaju świadczeń, takich jak renty, emerytury, zasiłki i inne, dostępne w ramach obowiązujących norm i przepisów. Trudno podać dokładnie, ile osób żyje z legalnej pracy, wiadomo, że ponad milion Polaków to szara strefa gospodarki.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.