Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Gospodarka > Gospodarka budżetowa

Gospodarka budżetowa

Gospodarka budżetowa jest ściśle związana z sektorem finansó publicznych. Dotyczy instytucji gospodarki budżetowej, które mają za zadanie wykonanie zadań publicznych. Najczęściej swoje zadania wykonuje odpłatnie i tym samym zwszelkie wydatki pokrywa ze swoich przychodów.  Gospodarka budżetowa obejmuje wszystkie czynności wszystkie czynności, jakie sa podejmowane przez organy administracji rządowej. Podmioty gospodarki budżetowej dzieli się najczęściej na czynne i bierne. Mówiąc o czynnych podmiotach mamy na mysli m.in. prezydenta, parlament, rada ministrów. One organizują przepływy pieniężne. Do podmiotów biernych zaliczamy gospodarstwa domowe, podmioty prywatne, organy publiczne. Są one najczęsciej obciążone świadczeniami na rzecz budżetu lub korzystają z świadczeń zagwarantowanych w ramach budżetu. Najważiejszym podmiotem czynnym jest z pewnością Minister Finansów wraz z jego podległymi jednostkami terenowymi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.