Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Gospodarka > Handel zagraniczny

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny, to odpłatna wymiana usług oraz towarów, między dwoma kontrahentami, którzy mają stałą siedzibę w różnych krajach, na zasadzie kupna i sprzedaży. Bardzo często w ruchu tym biorą udział pośrednicy, np. hurtownie, sklepy. Jest to wąskie znaczenie rozumienia handlu zagranicznego, jeżeli chodzi o szerokie znaczenie handlu zagranicznego, obejmuje on obroty majątkowe-kredytowe, jak i bieżące, składają się na nie zakupy i sprzedaże za granicą usług, zobowiązań wynikających z ludności poza granicą, jak i utrzymanie placówek dyplomatycznych za granicą. W handlu zagranicznym można wyróżnić następujące operacje w obrocie towarowym z zagranicą: import, eksport, reeksport, obrót uszlachetniających oraz tranzyt. Import to nabycie towaru za granicą są i przewiezienie go do kraju. Eksport polega na sprzedaży towaru za, granicą i wywóz z kraju. Dodatnie wartości bilansu oznaczają nadwyżkę eksportu nad importem, co jest sytuacją korzystną – państwo zarabia na handlu zagranicznym. Wartości ujemne oznaczają deficyt w obrotach handlowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.