Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Bankowość

Znaczenie banków komercyjnych dla gospodarki krajowej

Początek lat dziewięćdziesiątych w Polsce to czasy, gdy banki komercyjne skupiały się głównie na lokalnej obsłudze społeczności tworzonej przez jednostki indywidualne, a także małe i średnie przedsiębiorstwa skupione w różnych branżach przemysłu. Wynikało to przede wszystkim z wielkości banków, a także ich mocno ograniczonego kapitału. Na przestrzeni lat, a także pod wpływem licznych przeobrażeń gospodarczych zmieniała się rola banków na arenie krajowej. Dynamiczny rozwój całego rynku, wzrost możliwości inwestycyjnych, a także coraz wyższe potrzeby konsumentów, dały podstawę do intensywnego rozwoju banków komercyjnych. Nie od dziś wiadomo, że syste

Ile może wynosić prowizja bankowa za udzielenie wsparcia finansowego?

Klienci banków, którzy decydują się na skorzystanie z bankowego wsparcia finansowego, nie zawsze pamiętają o tym, że każdy udzielony kredyt, poza odsetkami obciążony jest także dodatkowymi kosztami, chociażby takimi jak ubezpieczenie, czy prowizja za jego udzielenie. Zgodnie z obowiązującym prawem, prowizja bankowa nie może przekroczyć pięciu procent kwoty udzielonego kredytu. Niestety, brak wyraźnego zapisu, czy jest to odsetek kwoty netto czy też brutto, powoduje, że banki nie zawsze naliczają swoją marżę w sposób korzystny dla samego kredytobiorcy.   Sposób w jaki doliczana jest prowizja jest niemniej ważny jak jej wysokość. Przykładowo, biorąc pod uwa

Tajemnica bankowa, czyli odpowiedzialność karna pracowników

Tajemnica, w rozumieniu prawnym zwykle kojarzy się z usługami medycznymi. Tymczasem w polskich prawie obowiązuje termin „tajemnica bankowa” regulowana na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.). Czym jest ów tajemnica i co oznacza w praktycznym ujęciu?   Według art. 104 Prawa bankowego, jako zakres tajemnicy bankowej, uznaje się wszelkie informacje bezpośrednio związane z czynnościami bankowymi, jaki i klientami banku. Odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy bankowej ciąży zarówno na banku, jego pracownikach, jak i osobach pozostających w bezpośrednim kontakcie z klientem, które dokonują wszelkich cz