Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

Burza mózgów

Jest to jedna z metod heurystycznych, polega na twórczym rozwiązywaniu problemów. Technika ta wywodzi się z psychologii społecznej, zalicza sie ją do metod aktywizujących. Przy rozwiązywaniu problemów, wykorzystuje się intuicję do rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej, bywa często wykorzystywana przy wdrażaniu systemu jakości. Największymi zaletami takiej pracy zespołowej, są naukowa współpraca, czy większa efektywność grupy niż pojedynczej jednostki, taka praca zespołowa sprzyja znacznie większej twórczości. Uważa się że osobą która zapoczątkowała określenie i samą metodę (czyt. burzę mózgów), zapoczątkował Alex Osborn w 1930 roku, by

Inkubator przedsiębiorczości

Coraz częściej zdarza się, że ośrodki akademickie zakładają inkubatory przedsiębiorczości, są to wyznaczone miejsca, w których skoncentrowana jest duża liczba nowo powstałych firm na względnie ograniczonej przestrzeni – jest to określenie które zdefiniowała Unia Europejska. Celem owych inkubatorów, jest zachęcenie młodych osób do prowadzenia własnej firmy i pomagania im w początkowych etapach działalności, z reguły jest to okres trzech lat. Instytucje te mają różną formę prawną, wyróżnia się trzy główne rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości, są to między innymi inkubatory dla początkujących przedsiębiorców z małych i średnich przedsi

Identyfikacja wizualna

Obecnie coraz większy nacisk nakłada się na wizerunek firmy na rynku, dlatego identyfikacja wizualna, to podstawowe narzędzie, które ma służyć kreowaniu wizerunku firmy. Odpowiednia całościowa identyfikacja, jest najważniejszym elementem przy tworzeniu wizerunku. Identyfikacja wizualna posiada wiele składowych, są to między innymi logo, kroje pisma, wyglądy budynków i charakterystyczne dla danej firmy wystroje wnętrz, kolorystyka. Zmiana i wprowadzenie nowych elementów identyfikacji wizualnej, nazywa się brandingiem. Po odpowiednio przeprowadzonej identyfikacji wizualnej, firma zajmująca się owym procederem, winna dostarczyć podstawową księgę znaków, która obejm