Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Fundusze celowe

Są to gromadzone zasoby pieniężne, stworzone do finansowania zadań należących do organów publicznych. Wyróżnia się następujące funkcje w których zostaje powołany fundusz celowy, są to między innymi, funkcje alokacji środków publicznych, zmierzający do alokacji zasobów gospodarczych wykorzystując mechanizm administracyjny, kolejną z funkcje, jest funkcja mobilizacji środków publicznych, która ma na celu zwiększenie środków publicznych, w sytuacji gdy nie jest to możliwe przy użyciu tradycyjnych środków dostępnych w danym miejscu. Funkcja redystrybucji dochodów w gospodarce i społeczeństwie, polega na wprowadzeniu zmian w proporcjach wykorzystania dochod

Przedsiębiorca

Według kodeksu cywilnego, jest to „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”. Nie występuje jednak w polskim systemie jedna definicja przedsiębiorcy. Przedsiębiorca rozumiany nie jest jako synonim przedsiębiorstwa lub firmy, a podmiot prawny prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą. Początkowo w powojennej Polsce, kodeks handlowy nazywał obecnego przedsiębiorcę kupcem. Zmiany nadeszły dopiero po II wojnie światowej, kiedy to pojawiło się określenie jednostki gospodarki uspołecznio

Dumping

Jest to chwyt stosowany przez sprzedawców, polityka która polega na sprzedaży swoich produktów, poza ceną minimalną, czyli ceną niższą niż cena wymaga do wytworzenia ich. Dumping dzieli się na trzy rodzaje, jednym z nich jest sporadyczny, przejawia się on wtedy gdy produkty zostaje sprzedawany za granicą, sporadycznie po niższych cenach od kosztów wytworzenia. Może pojawiać się on przy gwałtownym spadku popytu na rynku krajowym, gdzie sprzedaż na rynku za granicznym, pozwala zniwelować koszta magazynowania. Ten rodzaj dumpingu, nie jest postrzegany jako negatywny przez konkurencje. Drugim rodzajem dumpingu jest łupieżczy, ma on na celu wyeliminowanie konkurencji poprz