Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Obligacja

Pewien rodzaj pożyczki, powszechnie uważany za papier wartościowy emitowany w serii. W Obligacji, emitent określa się mianem dłużnika względem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Właściciel obligacji nie ma żadnych uprawnień względem emitenta. Polega to tylko i wyłącznie na przekazaniu właścicielowi kapitału spółki. Jest to reprezentacja prawa majątkowego. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje obligacji, są to obligacje skarbowe, komunalne, obligacje podmiotów prawnych. Pierwszy rodzaj obligacji emitowany jest przez Skarb Państwa, drugi rodzaj obligacji, czyli komunalny, jest emitowany wyłącznie przez s

Tags: ,

Finanse

Jedna z dyscyplin naukowych, uznawana jest nią od 2011 roku. Zajmuje się badaniem nad ruchem pieniędzy w sferze podziału i wymiany, prowadzi dane z wypłacalności wynagrodzeń, płacenia podatków, transakcji kupna i sprzedaży. Dodatkowo jej przeznaczeniem, jest gromadzenie, rozporządzanie i wydawaniem pieniędzy oraz ich surogatów. Głównymi funkcjami wyróżnionymi przy finansach, są funkcje stymulacyjne, zmierzające ku pobudzaniu danej gospodarki, bądź przeciwnie, na hamowaniu. Funkcja fiskalna, ma na celu gromadzenie funduszy przez podatki, obligacje i przedsiębiorstwa. Ostateczną funkcją związaną z finansami jest kontrolna, czyli kontrolowanie obiegu pieniędzy. Fin

Tags: ,

Umowa sprzedaży

Dokument będący umową cywilnoprawną. Ma ona na celu przeniesienie własności dóbr ze sprzedającego, na osobę nabywającą praw do danej rzeczy. Zawierana jest między sprzedającym, a kupującym. Umowa sprzedaży jest umową odpłatną, wzajemną, konsensualną. Umowa może mieć formę pisemną, aktu notarialnego – wszystko jednak zależy od tego, co jest przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży, może być energia elektryczna, gazowa, wodna, cieplna, dane dobra materialne, a nawet sprzedawane mogą być prawa majątkowe. Co ważne zapamiętania, przedmiot sprzedaży, nie musi być własnością sprzedawcy, a sam przedmiot sprzedaży nie musi być skonkretyzowanej posta

Tags: ,