Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse domowe

Kiedy koszty życia przekraczają wysokość pensji

Wzrost stopy podatkowej, a co za tym idzie, także gwałtowne i szybkie podwyżki cen, powodują, że coraz więcej polskich rodzin żyje w biedzie. Z problemami finansowymi borykają się nie tylko bezrobotni, ale i osoby, których wynagrodzenie za pracę z trudem wystarcza na opłacenie podstawowym rachunków. Z przeprowadzonych przez GUS badań wynika, że miesięczny dochód na jedną osobę wynosi aktualnie 1227 zł, co zdaniem specjalistów nie jest wystarczające, aby zaspokoić minimalne potrzeby egzystencjalne. Biorąc pod uwagę fakt, że wskazana kwota  w wielu domach jest jeszcze niższa, można uznać, że coraz więcej pracujących osób zarabia znacznie mniej, niż potrzebuj

Bogaci biedni. Żyjąc na państwowy rachunek

W świetle prawa spełniają wszelkie kryteria, aby uzyskać różnego rodzaju świadczenia z pomocy społecznej. Wsparcie finansowe, rzeczowe oraz niematerialne, zapewnione jest najbardziej potrzebującym oraz osobom znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji, między innymi na mocy Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 nr 175 poz. 1362) oraz innych obowiązujących regulacji i norm prawnych. Teoria jest jednak tylko teorią, ponieważ coraz więcej osób, które swobodnie korzystają z różnego rodzaju pomocy ze strony państwa, nie powinno jej nigdy otrzymać. Równocześnie stale wzrasta liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie, które z urzędowej kolejki odejdą z kwitk

Rozsądny Polak sam oszczędza na swoją emeryturę

Liczne badania i ankiety przeprowadzane przez instytuty badań opinii publicznej oraz instytucje finansowe wykazują, że ponad połowa Polaków znajdujących się w wieku produkcyjnym, nie oszczędza na emeryturę. Zapytani, najczęściej szczerze przyznawali, że nie oszczędzają, bo nie mają z czego odkładać na i tak odległe czasy. Wiele osób wychodzi z założenia, że produktom emerytalnym oferowanym przez instytucje finansowe, po prostu nie można ufać, a co za tym idzie, nie ma potrzeby w nie inwestować z trudem generowanych środków pieniężnych.   Równocześnie blisko 70 procent badanych biorących udział w ankiecie Instytutu Homo Homini przyznało, że na emerytur