Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Fundusz inwestycyjny

Jest to swego rodzaju zbiorowe inwestowanie pieniędzy przez uczestników funduszu, mogą to być zarówno osoby indywidualne, bądź przedsiębiorstwa, miasta. Wpłatą mogą być nie tylko pieniądze, ale również papiery wartościowe, nieruchomości, bądź innego rodzaju dobra materialne, mające jakaś wartość. Pierwsze fundusze inwestycyjne, zostały zapoczątkowane w 1774 roku, w Holandii. To właśnie tam narodziła się idea wspólnego inwestowania, wykoncypował ją holenderski kupiec Abraham van Ketwich. Jednakowoż dopiero po ponad stu latach, powstał pierwszy fundusz, miało to miejsce w Wielkiej Brytanii. Podstawowym podziałem funduszy, jest podział na fundusze otwarte

Otwarty fundusz emerytalny

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku, wprowadziła Powszechne Towarzystwo Emerytalne, ma ono za zadanie organizację i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, według prawa w Polsce, zarządza osobą prawną, stanowiącą odrębną masę majątkową. Dzięki reformie przeprowadzonej w 2013 roku przez Bronisława Komorowskiego, pojawiła się możliwość wyboru pomiędzy korzystaniem z systemu emerytalnego proponowanego przez OFE, bądź ZUS, członkowie Otwartego Funduszu Emerytalnego, posiadają rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach, których wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego. Pierwszy z funduszy powstał w 1999 roku, po wprowadzeniu reformy systemu emeryta

Rynek pieniężny

Jest to jeden z segmentów rynku finansowego, miejscem gdzie przeprowadzane są operacje narzędziami finansowymi o terminie zapadalności poniżej jednego roku. Głównymi przedmiotami obrotu na rynku pieniężnym, są krótkoterminowe kredyty i lokaty bankowe. Ma to na celu kształtowanie płynności finansowej podmiotów gospodarczych i finansowych, czyli zagwarantowania ciągłości realizowanych płatności. Rynek pieniężny dzieli się na rynek międzybankowy (depozyty i lokaty), oraz rynek zbywalnych papierów wartościowych. Pierwszy z nich, czyli międzybankowy, w Polsce, do narzędzi którymi posługuje się rynek pieniężny, zalicza przede wszystkim bony skarbowe, papiery kr