Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Giełda

Nowości na giełdzie

Powszechnie wiadomo, że najbardziej dzisiaj popularnym oraz najbardziej powszechnym ustrojem gospodarczym jest ustrój kapitalistyczny. Jest to wiedza, jak powiedziałem, dość powszechna, jednak nie zmienia to faktu, że ogromna większość ludzi nie ma nawet bladego pojęcia o tym, czym właściwie jest ten cały kapitalizm i na czym kapitalizm polega. Mówiąc najkrócej kapitalizm to ustrój zakładający równość ekonomiczną, ale w nie w sensie równości majątków, lecz równości w prawach do zdobywania majątku. Jest to ważna, pierwszorzędna cecha ustroju kapitalistycznego. Kolejną niezwykle istotną cechą tego ustroju jest istnienie wolnych rynków finansowych oraz gie

O znaczeniu giełdy w kapitalizmie

Chyba każdemu dobrze wiadomo, że o mocy ekonomicznej danego państwa świadczy nie tylko najbardziej popularny i najszerzej znany wskaźnik PKB, czyli produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca. Jednak mimo że statystyczny Polak zdecydowanie deklaruje taką wiedzę, różnego rodzaju badania oraz sondaże pokazują dobitnie i świadczą dowodnie, że tak naprawdę ogromna większość mieszkańców naszego kraju nie ma nawet bladego pojęcia o wskazanej tutaj tematyce. Jakie są więc te pozostałe wskaźniki, z których można sądzić o rozwoju cywilizacyjnym oraz ekonomicznym danego państwa? Oczywiście, wskaźników takich jest bardzo wiele, i niestety, inaczej niż w przypad

Giełda

Wiele się ostatnio rozmawia o tym, w jaki sposób na sytuację w światowej gospodarce reaguje polska giełda. Niektórzy specjaliści uważają, że polska sytuacja jest lepsza od sytuacji, jaka panuje w państwach zachodniej europy, nie przez to, że nasi bankowcy oraz maklerzy są bardziej odpowiedzialni, lecz przez to że na skutek szczęśliwej koincydencji wypadków nasz kraj nie został jakoś szczególnie mocno doświadczony przez kryzys. Byłoby to więc nie tyle zasług oraz rezultatem czyjegoś rozsądku, ile po prostu skutkiem zbiegu okoliczności. Jednak z drugiej strony, liczni specjaliści wskazują, że polska giełda zachowuje się jednak o wiele lepiej, niż jej ameryka