Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Polityka mikroekonomiczna

Dziedzina należąca do polityki gospodarczej, swoimi działaniami ma na głównie na celu ukierunkowanie na poprawę konkurencyjności gospodarki i zwiększenie jej ogólnej efektywności. W przeciwieństwie do makroekonomicznych, ograniczają się do wybranych dziedzin gospodarki i są adresowane do selektywnie wybranych grup podmiotów systemu gospodarczego. Przejawiają się one w dążeniach państwa do pobudzania lub hamowania rozwoju określonej działalności gospodarczej. Mogą być zatem związane z przemysłem, budownictwem, rolnictwem, transportem i łącznością. Podstawą problemów polityki mikroekonomicznej są realne procesy decyzyjne konsumentów i producentów, a tak

Tags: ,

Polityka przemysłowa

Należy do jednego z rodzajów polityki mikroekonomicznej, swoim działaniem obejmuje środki i działania państwa, które zmierzają ku stymulowaniu zmian strukturalnych w przemyśle, kolejnym z jej działań jest zwiększenie zdolności konkurencyjnej przemysłu na rynkach zagranicznych. Całokształt działań sprowadza się do zwiększenia efektywności przemysłu oraz powiększeniu korzyści które można czerpać z przemysłu. W przeciwieństwie do polityki konkurencji, która zakłada dla wszystkich podmiotów gospodarczych te same podstawowe warunki uczestnictwa na rynku, polityka przemysłowa w tym rozumieniu ma na celu wywieranie selektywnego wpływu na przedsiębiorstwa w zale

Polityka budżetowa

Należy do jednego z najważniejszych aspektów funkcjonowania każdego państwa, to dzięki sprawnemu dysponowaniu budżetem, możliwa jest względna stabilizacja ekonomiczna oraz polityczna. Dodatkowo zajmuje się sposobami wykorzystania dochodów i wydatków publicznych w celu realizacji zadań stojących przed państwem. Wyróżnia sie politykę budżetową dlatego że zajmuje się na specyfikację środków którymi się zajmuje, nie ze względu na specyfikację realizowanych celów. Związana jest ściśle z polityką gospodarczą oraz społeczną. Realizowanie polityki budżetowej sprowadza się najbardziej do zaangażowania państwa w sprawie budżetu, politykę budżetową dziel