Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Oszczędzanie

Fundusze inwestycyjne, sposób zarządzania nadwyżkami finansowymi

W czasach niepewnej i niestabilnej sytuacji gospodarczej, zarządzanie nadwyżkami finansowymi wydaje się być jeszcze ważniejsze niż wówczas, gdy rynek jest spokojny. Zarządzanie musi być jednak efektywne, aby zapewnić maksymalizację zysków z zaangażowanego kapitału. W tym wypadku, każdy właściciel środków finansowych ma do dyspozycji przynajmniej kilkanaście instrumentów pozwalających na wytwarzanie dodatkowego dochodu, w postaci zysków z inwestycji i oszczędności.   Jako jedno z najczęściej wskazywanych narzędzi pomnażania środków pieniężnych, obok lokat oraz kont oszczędnościowych, są fundusze inwestycyjne. Zgodnie z podstawowymi założeniami, jest

Czym różnią się oszczędności od inwestycji?

W codziennym języku często stosuje się termin „inwestować” w kontekście nawet klasycznych form oszczędnościowych. Wiele osób mawia, że zainwestowało swoje pieniądze w lokatę, chociaż w rzeczywistości po prostu zdeponowało je w banku w ramach określonej umowy, która gwarantuje zwrot kapitału podstawowego powiększonego o określoną kwotę oprocentowania, po upływie wyznaczonego okresu w jakim ów lokata obowiązuje. Środki przez cały ten czas pozostają w stanie zamrożenia, a ewentualne ich wcześniejsze odebranie grozi utratą odsetek. Trudno w takim wypadku mówić o jakiejkolwiek inwestycji, ponieważ w chwili podpisania umowy wszystko jest całkowicie jasne.

Giełda papierów wartościowych to gra strategiczna

Giełda papierów wartościowych nie zawsze musi oznaczać konieczność podejmowania dużego ryzyka. Tutaj również można zarządzać ryzykiem i podejmować decyzje w oparciu o dokładne analizy i prognozy.   Jeżeli kierować się opinią profesjonalnych doradców, gra na giełdzie powinna opierać się na trzech częściach składowych, psychologii gry, analizie rynku, oraz na prawidłowo skonstruowanych systemach inwestycyjnych. To trzy podstawowe filary, które gwarantują pomyślność inwestycji, jednak brak któregokolwiek z nich, wywołuje niestabilność w podejmowanych działaniach. Co więcej, grę na giełdzie należy traktować niezwykle poważnie, a podejmowane decyz