Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatek

Skarb państwa

Może on funkcjonować jako ministerstwo, lub część ministerstwa finansów, Skarb Państwa jest instytucją reprezentującą państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Skarb Państwa został zapoczątkowany już w starożytnym Rzymie, gdzie był rozróżnieniem majątku publicznego i prywatnego majątku cesarza. Natomiast w historii Polski, Skarb Państwa został rozdzielony od Skarbu Królewskiego i publicznego, dopiero w 1590 r. Skarb Państwa może być zarządzany przez odrębną instytucję, bądź reprezentowany przez różnych urzędników. Istnieje agencja która zostaje wydzielona do rozporządzania i gospodarowania Skarbem Państwa, jest

Tags: ,

Podatek rolny

Jest to podatek, ustalony na podstawie Ustawy o podatku rolnym, z dnia 15 listopada 1984 r. Podstawę opodatkowania, stanowi liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstwa rolnego, ustalana jest na podstawie powierzchni, jej rodzajów jak i klasy użytkowej, która wynika z ewidencji gruntów, budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Organ odpowiedzialny za sprawy podatku rolnego, to wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek rolny, jest ustalony na rok podatkowy od osób fizycznych przez decyzję wydaną przez właściwy organ podatkowy ze względu na miejsce położenia gruntów. Płacony jest on w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w

Tags: ,

Podatkowa grupa kapitałowa

Utworzona została na podstawie umowy o podatku dochodowym od osób prawnych. Taka grupa zostaje powołana, gdy co najmniej dwie spółki kapitałowe, podpisują umowę, zakładając iż mają one osobowość prawną, która pozostaje w związkach kapitałowych – Wtedy też, powstaje podatkowa grupa kapitałowa. Nie są to jednak jedyne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby grupa spółek kwalifikowała się do podatkowej grupy kapitałowej, pozostałe to między innymi, jedna z spółek w grupie, musi stać się spółką dominującą, mając bezpośredni udział w kapitale zakładowym, kapitał takich spółek (który przypada na każdą z spółek), jest nie niższy ni

Tags: ,