Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatek

Spółka akcyjna

Jest to jedna z spółek kapitałowych w gospodarce wolnorynkowej, kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. Forma spółki, która opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Zawiązanie spółki, poprzez objęcie akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji. Obecnie w Polsce, spółki działają na podstawie Kodeksu spółek handlowych, nie jak to wcześniej miało miejsce, na Kodeksie handlowym. Kapitałem handlowym są akcje podzielone na równe wartości. Nie jest to konieczne, ale mogą być one notowane na giełdzie. Minimalnym kapitałem zakładowym jest 100 000 zł

Dywidenda

Określenie przeznaczone dla jednego wspólnika, bądź akcjonariusza lub pomiędzy wspólników i akcjonariuszy spółki kapitałowej, jest to część zysku netto. Wielkość dywidendy obliczana jest w oparciu o roczne zestawienie wyników finansowych spółki. Na podstawie wysokości dywidendy, określa się horyzont spółki na najbliższe miesiące, jak również ułatwia ustalanie planów inwestycyjnych. Spółka zobowiązana jest do przedstawienia w sprawozdaniu finansowym informacji, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie i w jakich wielkościach. Wysokość dywidendy ma również znaczący wpływ na giełdową cenę spółki akcji, ponieważ zostaje pomniejszona wartość ak

Podatek leśny

Wprowadziła go ustawa z dnia 28 września 1991 roku, jest to podatek bezpośredni, ustawa o lasach należy do grupy podatków majątkowych. Zasila ona budżet gminy, pozwalając na jej modernizację i inwestycję. Uważany jest za (podatek leśny) komplementarny pod względem podatku rolnego, ponieważ grunty leśne, nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Do podatników ów podatku zaliczają się: – osoby fizyczne, – osoby prawne, – jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej: – samoistni posiadacze lasów, – właściciele lasów, – użytkownicy lasów, – posiadacze lasów, które są własności