Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Praca

Premia uznaniowa, a wynagrodzenie chorobowe

Pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, przysługuje szereg praw, w tym do pobierania świadczeń pieniężnych w czasie niezdolności do wykonywania czynności zawodowych. O wymiarze świadczeń otrzymywanych w okresie choroby lub urlopu macierzyńskiego decyduje wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.   Wiele osób znajdujących się na zwolnieniu chorobowym zastanawia się, czy świadczenia pieniężne wypłacone za ten okres będą wyliczone na podstawie zasadniczego wynagrodzenia, czy też zostanie uwzględniona przy tym premia. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli w wewn

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (zarówno na określony czas jak i w zawartej na czas nieokreślony), co roku przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni (dłuższy urlop przysługuję pracownikom, których staż pracy przekroczył 10 lat), czyli do czasu wolnego za który otrzymują pełne wynagrodzenie. Urlop można wykorzystać dzieląc go w ciągu roku na krótsze odcinki czasu, lub w porozumieniu z pracodawcą, wykorzystać jednorazowo. Jest to prawo, którego nie można się zrzec nawet wówczas, gdy pracodawca próbuje przekonać do tego pracownika.   W trakcie obowiązującego stosunku pracy nie można bowiem urlopu „odsprzedać” pra

Kontrowersyjnie – średnia krajowa, a płaca minimalna

Rozmowy na temat wynagrodzenia za pracę wzbudzają w naszym kraju wrogie reakcje. Z jednej strony nieustannie słyszy się doniesienia o pogarszającej się sytuacji materialnej przeciętnego obywatela, a z drugiej przedstawiane są do opinii publicznej dane pochodzące ze statystyk GUS-u dotyczące średniej pensji krajowej, która w znacznym stopniu odbiega od obowiązującej płacy minimalnej. Skąd takie różnice i co właściwie oznaczają oba pojęcia?   Średnia krajowa pensja, to wyliczenia prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie informacji dotyczących zarobków ludzi zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki. Brane były pod uwagę tylko te przedsi