Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Bankowość > Kluczowa rola Narodowego Banku Polskiego

Kluczowa rola Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski kojarzony jest głównie z emisji środków płatniczych i tabel obowiązujących kursów walut. W rzeczywistość Narodowy Bank Polski pełni niezwykle ważną rolę w krajowej gospodarce, a jego funkcje można wyrazić poprzez użycie określeń: bank emisyjny, bank banków oraz bank centralny.

 

Jako bank emisyjny NBP posiada wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych, uznawanych za  prawnie obowiązujący środek płatniczy w Polsce. To właśnie Narodowy Bank Polski decyduje o wielkości emisji, a także wyznacza moment wprowadzenia do określonej ilości pieniędzy do obiegu. Do zadań banku emisyjnego należy także organizacja obiegu pieniężnego oraz regulacja ilość monet i banknotów znajdujących się w danym momencie w obiegu. Wszystkie emitowane pieniądze mają ustawową moc regulacji zobowiązań, a co za tym idzie nikt nie ma prawnej możliwości odmówienia ich przyjęcia jako formy zapłaty. NBP odpowiada także za wprowadzanie do obiegu monety kolekcjonerskich, które równocześnie pełnią funkcję środka płatniczego.

 

NBP odpowiada także za stabilność sektora bankowego oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w bankach depozytów, pełniąc funkcję regulacyjną, a także kontrolną działalności banków w kontekście przestrzegania przepisów prawa bankowego. Jako bank centralny, NBP obsługuje budżetu państwa, a także prowadzi rachunki bankowe rządu, a także instytucji i organizacji takich jak: centralne instytucje państwowe, państwowe fundusze celowe, państwowe jednostki budżetowe wraz z realizacjami ich zleceń płatniczych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.