Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Praca > Kontrowersyjnie – średnia krajowa, a płaca minimalna

Kontrowersyjnie – średnia krajowa, a płaca minimalna

Rozmowy na temat wynagrodzenia za pracę wzbudzają w naszym kraju wrogie reakcje. Z jednej strony nieustannie słyszy się doniesienia o pogarszającej się sytuacji materialnej przeciętnego obywatela, a z drugiej przedstawiane są do opinii publicznej dane pochodzące ze statystyk GUS-u dotyczące średniej pensji krajowej, która w znacznym stopniu odbiega od obowiązującej płacy minimalnej. Skąd takie różnice i co właściwie oznaczają oba pojęcia?

 

Średnia krajowa pensja, to wyliczenia prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie informacji dotyczących zarobków ludzi zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki. Brane były pod uwagę tylko te przedsiębiorstwa i instytucje, w których liczba zatrudnienia przekracza 9 jednostek. W efekcie tak wyselekcjonowanych danych, okazało się, że średnie krajowe wynagrodzenie w grudniu 2011 roku przekroczyło kwotę 4 tysięcy złotych. Nieźle, jednak w rzeczywistości niewiele pracujących osób osiąga chociaż połowę tego progu.

 

Płaca minimalna to ustawowo regulowana stawka podstawowa przysługująca tylko i wyłącznie osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. W przypadku zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku, dodatkowym kryterium stał się także staż pracy, którego dolna granica wynosiła minimum jeden rok. Po wprowadzonych zmianach minimalna płaca w Polsce wzrosła do 1.500 zł brutto. W przeliczeniu na realny dochód jaki otrzymuje pracownik z najniższym uposażeniem to kwota 111,86 zł netto. Daleka jest ona od wyliczonej przez GUS średniej, co wywołuje dość burzliwe reakcje obywateli.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.