Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Kredyty > Kredyt lombardowy dla pilnie potrzebujących gotówki

Kredyt lombardowy dla pilnie potrzebujących gotówki

Kredyt lombardowy bywa zwany kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczeniu. To krótkoterminowy kredyt brany pod zastaw papierów wartościowych.Cechą charakterystyczną tego kredytu jest fakt posiadania przez bank przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie zobowiązania. W przypadku nie spłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę bank może sprzedać zabezpieczenie. Wycena przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie dokonywana jest przez specjalistę wskazanego przez bank na koszt kredytobiorcy. Bank liczy się najczęściej z spadkiem wartości zabezpieczenia dlatego kwota kredytu jest niższa niż wartość zastawu. Kredyt lombardowy wiąże się z krótkim okresem spłaty zobowiązania – od tygodnia do 3 miesięcy. Najczęściej jest też kredytem o wysokim oprocentowaniu. Jego specyfika przejawia się także w sposobie pobierania odsetek poprzez potrącenie ich od kwoty wypłacanego kredytu. Ten rodzaj kredytu rzadko bywa korzystny dla kredytobiorcy. Najczęściej jest zaciągany przez osoby pilnie potrzebujące gotówki. W Polsce ten rodzaj kredytu nie jest popularny.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.