Turystyka w Polsce

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska stała się częścią rynku turystycznego. Głównymi ośrodkami turystycznymi w Polsce, są Kraków, Gdańsk, Toruń, Warszawa, Wrocław. Uważa się że pierwszymi turystami w Polsce, byli pielgrzymi którzy podróżowali do sanktuariów w Polsce jak i za granicą. Wtedy też najczęstszymi miejscami odwiedzin były góry, a w szczególności Tatry. Dzięki temu również rozwijały się w Polsce kurorty, głównie miało to miejsce w Sudetach i Beskidach. W późniejszym czasie ośrodkami które były odwiedzane, stało się polskie morze.  Turystyka w Polsce rozkwitła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Obecnie zw

Finanse

Jedna z dyscyplin naukowych, uznawana jest nią od 2011 roku. Zajmuje się badaniem nad ruchem pieniędzy w sferze podziału i wymiany, prowadzi dane z wypłacalności wynagrodzeń, płacenia podatków, transakcji kupna i sprzedaży. Dodatkowo jej przeznaczeniem, jest gromadzenie, rozporządzanie i wydawaniem pieniędzy oraz ich surogatów. Głównymi funkcjami wyróżnionymi przy finansach, są funkcje stymulacyjne, zmierzające ku pobudzaniu danej gospodarki, bądź przeciwnie, na hamowaniu. Funkcja fiskalna, ma na celu gromadzenie funduszy przez podatki, obligacje i przedsiębiorstwa. Ostateczną funkcją związaną z finansami jest kontrolna, czyli kontrolowanie obiegu pieniędzy. Fin

Stopa bezrobocia

Określa ona stosunek osób bezrobotnych, z ludnością aktywną ekonomicznie, tak zwanego zasobu siły roboczej danej populacji. To wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Obliczany może on być na dwa sposoby, pierwszym z nich jest stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. Drugim z sposobów obliczania, jest relacja liczy osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, do liczy ludności w wieku produkcyjnym. Rzeczywista stopa bezrobocia dotyczy wszystkich bezrobotnych, przyczyny bezrobocia nie są brane pod uwagę. Jest on zawsze wyższy. Spowodowane może to być brakiem rejestracji osób, bądź odmową