Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Podatek > Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa grupa kapitałowa

Utworzona została na podstawie umowy o podatku dochodowym od osób prawnych. Taka grupa zostaje powołana, gdy co najmniej dwie spółki kapitałowe, podpisują umowę, zakładając iż mają one osobowość prawną, która pozostaje w związkach kapitałowych – Wtedy też, powstaje podatkowa grupa kapitałowa. Nie są to jednak jedyne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby grupa spółek kwalifikowała się do podatkowej grupy kapitałowej, pozostałe to między innymi, jedna z spółek w grupie, musi stać się spółką dominującą, mając bezpośredni udział w kapitale zakładowym, kapitał takich spółek (który przypada na każdą z spółek), jest nie niższy niż 1000000 zł. Podatkowa grupa kapitałowa, musi osiągać za każdy rok podatkowy, udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%. Spółki tworzące grupę, muszą wybrać jedną spółkę z pośród należących do grupy, wyznaczając ją, do odpowiedzialności za obliczanie podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej, określanie zaliczek i rozliczenia związane z urzędem skarbowym. Gdy taka grupa, zostanie zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego, umowa nie może zostać rozszerzona na inne spółki.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.