Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Gospodarka > Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza

Łączy się ona ściśle z ekonomią, oraz gospodarką, ma ona na celu wyjaśnienie i opisywanie sposobów w jakim państwo, działa na gospodarkę. Każda ingerencja państwa w gospodarkę jest celowa. Nie chodzi tutaj jednak o jakiś jeden wyalienowany cel, ale o wiązkę celów, która jest zmienna zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Zależy ona przede wszystkim od systemu gospodarczego danego państwa. Polityka gospodarcza jest jedną z kilku głównych polityk państwa, takich jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna. Wyróżnia się podział polityki gospodarczej na politykę makroekonomiczną, oraz mikroekonomiczną. Pierwsza z nich odnosi się do działań państwa, które odnoszą się do całokształtu społecznego procesu gospodarczego, prowadzone są głównie za pośrednictwem podstawowych mechanizmów jego regulacji – pieniądza i budżetu. Drugi z wymienionych podziałów (mikroekonomiczna), zajmuje się zagadnieniami gospodarki w zakresie rodzajów produkcji, określonych towarów i usług. Polityka gospodarcza jest efektywna, gdy pobudza do oszczędnego gospodarowania zasobami. Kryterium to pozwala na wykazanie znacznej przewagi krajów zachodnich nad komunistycznymi, które charakteryzowały się znacznym marnotrawstwem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.