Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Gospodarka > Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza

Łączy się ona ściśle z ekonomią, oraz gospodarką, ma ona na celu wyjaśnienie i opisywanie sposobów w jakim państwo, działa na gospodarkę. Każda ingerencja państwa w gospodarkę jest celowa. Nie chodzi tutaj jednak o jakiś jeden wyalienowany cel, ale o wiązkę celów, która jest zmienna zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Zależy ona przede wszystkim od systemu gospodarczego danego państwa. Polityka gospodarcza jest jedną z kilku głównych polityk państwa, takich jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna. Wyróżnia się podział polityki gospodarczej na politykę makroekonomiczną, oraz mikroekonomiczną. Pierwsza z nich odnosi się do działań państwa, które odnoszą się do całokształtu społecznego procesu gospodarczego, prowadzone są głównie za pośrednictwem podstawowych mechanizmów jego regulacji – pieniądza i budżetu. Drugi z wymienionych podziałów (mikroekonomiczna), zajmuje się zagadnieniami gospodarki w zakresie rodzajów produkcji, określonych towarów i usług. Polityka gospodarcza jest efektywna, gdy pobudza do oszczędnego gospodarowania zasobami. Kryterium to pozwala na wykazanie znacznej przewagi krajów zachodnich nad komunistycznymi, które charakteryzowały się znacznym marnotrawstwem.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.