Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘Biuro księgowe Wrocław

Podatek rolny

Jest to podatek, ustalony na podstawie Ustawy o podatku rolnym, z dnia 15 listopada 1984 r. Podstawę opodatkowania, stanowi liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstwa rolnego, ustalana jest na podstawie powierzchni, jej rodzajów jak i klasy użytkowej, która wynika z ewidencji gruntów, budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Organ odpowiedzialny za sprawy podatku rolnego, to wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek rolny, jest ustalony na rok podatkowy od osób fizycznych przez decyzję wydaną przez właściwy organ podatkowy ze względu na miejsce położenia gruntów. Płacony jest on w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w

Tags: ,

Franczyzna

Geneza słowa odnosi nas do języka francuskiego, na samym początku, wyrażenie to oznaczało wolność od unikania danin publicznych. Z biegiem czasu, określenie to zmieniało sens, tak też później oznaczało ono królewskie przywileje, monarchowie dawali możliwość danym kupcom czy też rzemieślnikom na wykonanie wcześniej ustalonych czynności handlowych, za uiszczenie opłaty na rzecz monarchy. Dopiero wiele lat później, amerykańskie określenie uległo zmianie, tak też franczyzna nie łączyła się już z monarchią czy też władzą, a po prostu na udzielaniu zezwoleń przez posiadacza określonych praw, dla korzystania przez inne osoby. W chwili obecnej, rozumiana jes

Tags: ,

Gospodarka folwarczna – gospodarka wpisana w polską historię

Gospodarka folwarczna, a właściwie folwarczno -pańszczyźniana istniała w Polsce. Opierała się przede wszystkim na darmowej i przymusowej pracy chłopów na polu pana. Podczas sejmów w latach 1520 oraz 1521 ustalono tzw. minimalny wymiar pańszczyzny ( 1 dzień w tygodniu z łana). Nigdy jednak nie ustalo górnej granicy wymiaru pańszczyzny. To prowadziło do wyzysku chłopów ze strony szlachty. Dochodziło do sytuacji, w których chłop w ciągu tygodnia powinnien przepracować 10 dni roboczych. Jak to było możliwe do odpracowania? Rozwiązanie było proste – cała rodzina danego chłopa musiała pracować na polu pana. Tylko tak można było odpracować swój „obowią

Tags: ,