Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘doradca podatkowy w Krakowie

Rzecznik konsumentów

Jest to organ ściśle istniejący w strukturze starostwa powiatowego, do zadań rzecznika konsumentów, przynależy udzielanie porad i świadczenia pomocy dla konsumentów, które znajdują się w złym położeniu w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą, to właśnie oni na ogół są słabszą stroną sprawy. Rzecznik konsumentów współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji Handlowej, jak i organizacjami konsumenckimi. Rzecznik konsumentów został powołany na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 roku. Na dzień dzisiejszy, działania rzecznika regulowane są przez ustawę z dnia 1 stycznia 2009 roku, nie posiada on żadny

Tags: ,

Analiza ekonomiczna

Jest to jedna z metod badań, służących do określenia procesów gospodarczych, działa na zasadzie rozpatrywania związków, występujących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Służy do badania procesów występujących w obrębie poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji, jak również zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki (pierwszy z nich to analiza mikroekonomiczna, a pierwsza makroekonomiczna). Dzięki analizie ekonomicznej, możliwe jest wyciąganie wniosków, ułatwiających podejmowanie decyzji, jak i również sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikroekonomicznej. W anal

Tags: ,

Handel a ekonomia

Ekonomia interesuje się gospodarką i jej zjawiskami. Jednak nie tylko to jest w polu zainteresowania ekonomii. Interesuje się również handlem w szerokim tego słowa znaczeniu – handlem regionalnym, handlem krajowym, handlem światowym. Ekonomia zajmująca się handlem  nazywana jest ekonomiką handlową. Taki przedmiot jest wykładany na kierunku ekonomia na wielu uczelniach w naszym kraju. Ukazuje ona zalezności występujące pomiędzy handlem  a ekonomią. Pokazuje również jak bardzo poszczególne rodzaje handlu (regionalny, krajowy i światowy, handel z różnych branż rynkowych) wpływa na siebie nawzajem. Wpływy te są coraz silniejsze, co wynika z cywilizacyjnego r

Tags: ,