Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘doradztwo podatkowe Bydgoszcz

Rzecznik konsumentów

Jest to organ ściśle istniejący w strukturze starostwa powiatowego, do zadań rzecznika konsumentów, przynależy udzielanie porad i świadczenia pomocy dla konsumentów, które znajdują się w złym położeniu w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą, to właśnie oni na ogół są słabszą stroną sprawy. Rzecznik konsumentów współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji Handlowej, jak i organizacjami konsumenckimi. Rzecznik konsumentów został powołany na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 roku. Na dzień dzisiejszy, działania rzecznika regulowane są przez ustawę z dnia 1 stycznia 2009 roku, nie posiada on żadny

Tags: ,

Prognozowanie

Potrzeba prognozowania wynika z niepewności przyszłości. Jest to metoda pozwalająca na przewidzenie tego, w jaki sposób rozwijać będą się zaistniałe w przyszłości procesy bądź zdarzenia. Prognozą nazywa się sformułowane sądy na temat nadchodzących stanów zjawisk i zdarzeń. W biznesie, prognozowanie odnosi się do próby przewidzenia poziomów produkcji, kosztów poniesionych, czy zysków. Prognoza uzależniona jest od wielu czynników, dzieli się jednak je na dwie głównie kategorie, są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, pierwsze z nich to czynniki, na które sami nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli zaś chodzi o czynniki wewnętrzne, są to kształtowane przez

Tags: ,

Gospodarka społeczna

Przede wszystkim  gospodarka społeczna oznacza dążenie do takiego układu ekonomicznego i społecznego, który przyczni się do szczęścia i sprawiedliwości. Nadrzedną funkcja gospodarki społecznej polega na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Jest to okreslony sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W celu realizacji tego typu gospodarki państwo ingeruje w rynek. Dzieje się tak poprzez odpowiednią politykę konkurencji oraz uzupełniania rynku, politykę socjalną i podziałową. Gospodarka ta nie ma być tzw. złotym środkiem pomiędzy socjalizmem a kapitałem. Gospodarka społeczna funkcjonuje w ramach gospoarki wolnorynkowej. Stawia sobie za cel wysoki wzrost gospodarcz

Tags: ,