Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Polityka mikroekonomiczna

Dziedzina należąca do polityki gospodarczej, swoimi działaniami ma na głównie na celu ukierunkowanie na poprawę konkurencyjności gospodarki i zwiększenie jej ogólnej efektywności. W przeciwieństwie do makroekonomicznych, ograniczają się do wybranych dziedzin gospodarki i są adresowane do selektywnie wybranych grup podmiotów systemu gospodarczego. Przejawiają się one w dążeniach państwa do pobudzania lub hamowania rozwoju określonej działalności gospodarczej. Mogą być zatem związane z przemysłem, budownictwem, rolnictwem, transportem i łącznością. Podstawą problemów polityki mikroekonomicznej są realne procesy decyzyjne konsumentów i producentów, a tak

Tags: ,

Kredyt na najbliższe 30 lat – czy warto?

Chcąc zrealizować własne marzenia o mieszkaniu czy domu trzeba liczyć się z kredytem hipotecznym. To oznacza zobowiązanie do co miesięcznej spłaty długu przez kliknaście najbliższych lat. Tak wizja może przerażać. Trudno jest przewidzieć co zdarzy się w przeciągu najbliższych 5 lat. Natomiast zaciagając kredyt na okres 20 czy nawet 30 lat trzeba być wróżką przewidującą przyszłość. Może okaże się, że kredytobiorca straci pracę? Może będzie musiał w poszukiwaniu pracy udaćsię do innego miasta albo państwa? Może para, która bierze kredyt na wymarzony dom rozstanie się? Tak naprawdę niewiadomych czynników, które mogą wpłynąc na kwestie związane

Tags: ,

Gospodarka finansowa – co to takiego?

Wielu studentów głowi się nad pojęciem gospodarki finansowej. Wiele osób już po studiach nadal nie wie co to właściwie oznacza. Tak naprawdę jest to ogól czynności związanych z przygotowaniem i realizacją operacji finansowych. Co można przez to rozumieć? Jest to planowanie finansowe, gromadzenie środków finansowych, wydatkowanie tychże środków oraz ich kontrola. Planowanie oznacza dokładne plany odnośnie obrotu gotówkowego, wydatków i przyszłych zysków. Gromadzenie pieniędzy związane jest z zdobywaniem środków pieniężnych w celu dalszego napędzania rozwoju gospodarczego. Wydatkowanie jest ścisle powiązane z zaspokajaniem potrzeb zarówno sektora finansó

Tags: ,