Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘finansowanie mieszkania pożyczką hipoteczną

Spółka akcyjna

Jest to jedna z spółek kapitałowych w gospodarce wolnorynkowej, kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. Forma spółki, która opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Zawiązanie spółki, poprzez objęcie akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji. Obecnie w Polsce, spółki działają na podstawie Kodeksu spółek handlowych, nie jak to wcześniej miało miejsce, na Kodeksie handlowym. Kapitałem handlowym są akcje podzielone na równe wartości. Nie jest to konieczne, ale mogą być one notowane na giełdzie. Minimalnym kapitałem zakładowym jest 100 000 zł

Tags: ,

Bieda a kwestie ekonomiczne

Większość osób myśląc o biedzie, myśli przede wszystkim o braku pieniędzy. Brak dochodu powoduje brak możliwości zakupienia, chociażby podstawowych towarów i usług. W takiej sytuacji nie jest możliwe opłacenie czynszu i rachunków za prąd,gaz i wodę. Powstaje sytoacja niemożność zapewnienia podstawowych potrzeb. Wraz z niezapłaconymi rachunkami narasta dług do spłacenia.  Tym samym wpada się tak naprawdę w spiralę długów. Nawet gdyby, w takiej sytuacji pojawiła się możliwość uzyskania niewielkich dochodów nie są w stanie one pokryć istniejący dług i zapewnić opłatę za bieżące wydatki. To powoduje, że osoba biedna pomimo starań tak naprawdę st

Tags: ,

Gospodarka finansowa – co to takiego?

Wielu studentów głowi się nad pojęciem gospodarki finansowej. Wiele osób już po studiach nadal nie wie co to właściwie oznacza. Tak naprawdę jest to ogól czynności związanych z przygotowaniem i realizacją operacji finansowych. Co można przez to rozumieć? Jest to planowanie finansowe, gromadzenie środków finansowych, wydatkowanie tychże środków oraz ich kontrola. Planowanie oznacza dokładne plany odnośnie obrotu gotówkowego, wydatków i przyszłych zysków. Gromadzenie pieniędzy związane jest z zdobywaniem środków pieniężnych w celu dalszego napędzania rozwoju gospodarczego. Wydatkowanie jest ścisle powiązane z zaspokajaniem potrzeb zarówno sektora finansó

Tags: ,