Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘kadry i płace Bydgoszcz

Bank

W rozumieniu polskiego prawa i ustawy o prawach bankowych, jest on osobą prawną, działającą na podstawie odpowiednich zezwoleń działalności gospodarczej. Do jej głównych zadań należy przyjmowanie depozytów, udzielaniu kredytów oraz innych czynnościach wymienionych w przepisach prawnych w statusie banku. Bank jest instytucją pośredniczącą, są one zaliczane do instytucji zaufania publicznego, umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych klientów, którzy mają nadwyżki, przez osoby które mają niedostatek środków kapitałowych. Etymologia słowa bank, odnosi nas do Francji i słowa banque, oznacza ono ławkę przy której handlarze zajmowali się przekazywaniem

Tags: ,

Gospodarka najważniejsza

W XX wieku często najważniejsza była armia i jej stan uzbrojenia. Ten kto miał potężna armię dyktował warunki swoim zastraszonym sąsiadom. Wraz z wejściem w XXI wiek podejście się zmieniło. Teraz najważniejsza jest ekonomia i gospodarka. Za jej pomoca można wywirac naciski na korporacje międzynarodwe, organizacje międzynarodowe czy państwa. W zależności od kondycji gospodarki poszczególne kraje funkcjonują lepiej lub gorzej. Oczywiste jest, że każde dąży do jak najlepszej kondycji gospodarczej. Tym samym lepiej mają obywatele. Istnieje grono państw o szczególnie silnej gospodarce. Tym samym mogą one wpływać na kondycję gospodarczą w innych państwach. To

Tags: ,

Kredyt bankowy – bezpieczna forma pożyczki

W Polsce kredytów udzielają banki oraz parabanki. Parabanki są to podmioty prowadzące działalność zbliżoną do działalności banków.  Udzielają tzw. pożyczek bądź kredytów zwanych „chwilówkami”. Kusząone klientów brakiem formalności oraz nie sprawdzaniem zdolności kredytowej. Niestety związane sa z wysokim oprocentowaniem pożyczonej kwoty. Często pobierają rówież wysoką prowizję. Bezpieczniej jest zaciagnąć zobowiązanie kredytowe w banku. Tam łatwiej jest uzyskać niższe oprocentowanie. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zanim otrzyma się kredyt trzeba przejść długą drogę formalności. Zyskuje się jednak pewną stabilno

Tags: ,