Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘kredyt online bez wychodzenia z domu

Lokalny System Wymiany i Handlu

Pojęcie to zostało stworzone przez Michaela Lintona w 1982 roku, stało się to wtedy, gdy wraz z swoją rodziną postanowił odwiedzić Comox w Courenay. Mimo iż system który obowiązywał w owym mieście nie był w pełni lokalnym systemem, a stanowił tylko uzupełnienie waluty. Według twórcy pojęcia, możliwe jest obejście się całkiem w lokalnej społeczności bez waluty krajowej. Przez Lokalny System Wymiany i Handlu, rozumiał system wymiany handlowej, w której towary i usługi są wymienione bez potrzeby używania środków płatniczych, jest to niedochodowy system wymiany handlowej. W Lokalnym Systemie Wymiany i Handlu, istnieje specjalnie utworzona baza danych, która

Tags: ,

Unia celna

Jest to porozumienie handlowe, w jej ramach, członkowie krajów członkowskich, znoszą między sobą cła oraz inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową. Niższym stopniem unii celnej, jest strefa wolnego handlu, nie obowiązuje w niej żadna wspólna polityka wobec państw trzecich. Zaś wyższym stadium jest wspólny rynek, czyli dodatkowo swobodny przepływ czynników produkcji. Efektami krótkookresowymi utworzenia unii celnej, są efekty kreacji handlu oraz efekt przesunięcia handlu. W dalszym okresie, możemy zaobserwować zmianę skali produkcji, związaną z powiększeniem się rynku. Ów rozrost, nazywany jest korzyścią ze sk

Tags: ,