Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘kursy rosyjskiego dla firm warszawa

Iluzja euro

Jest to zjawisko, które pojawia się w momencie, wprowadzenia nowej waluty do obiegu, ostatniego czasu, miało to miejsce w 2002 r. Wpływa on na postrzeganie inflacji pieniądza od jego faktycznego wskaźnika. Proces ten nie jest nadzwyczajny i niespotykany nigdy wcześniej, lecz przy wprowadzeniu euro, nabrało to znacznie większego znaczenia. Zakłada się że przyczyną iluzji pieniądza, można upatrywać się w sytuacji socjologiczno-psychologicznej, jak i aspektu ekonomicznego. Pierwsza z przyczyn odnosi się do trudności w przyswajaniu nowego stanu rzeczy i nominalnego wzrostu cen, wpływ rozgłosu medialnego, jak i stosowanie porównywalnych kursów konwersji. Drugi zaś z wcz

Tags: ,

Cena

Jest to dana suma pewnego dobra, którą kupujący jest gotów zapłacić, a sprzedający jest w stanie zrzec się swoich praw do danego dobra. Cena powinna być równa wartości danego dobra, mimo iż nie zawsze ma to miejsce w rzeczywistości. Może ona dotyczyć zarówno towarów jak i usług. Wyróżnia się obecnie cztery funkcje, które przypisuje się cenie, pierwszą z nich jest funkcja stymulacyjna, jest ona narzędziem służącym do oddziaływania na dostawców i odbiorców, poziom cen wpływa na opłacalność produkcji, im jest wyższy, tym bardziej stymuluje dane przedsiębiorstwa do produkcji, zaś niższy poziom zniechęca ich do produkowania, przez co ogranicza się produkc

Tags: ,

Ekonomia w szkole?

Wiedza ekonimiczna to podstawa dobrego zorientowania się co się w dzisiejszym świecie dzieje. Ekonomie poszczególnych krajów są dość mocno powiązane ze sobą. Ponadto stan gospodarki krajowej przekłada się bezpośrednio na portfele jego obywateli. Każdy człowiek musi zarządzać swoim domowym budżetem w efektywny i mądry sposób. Inaczej będzie miał kłopoty finansowe. Dlatego warto mieć chociaż podstawy wiedzy ekonomicznej. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie poruszać się we współczesnym świecie. Dlaczego nie wyposażyć w taką niezbędną wiedzę naszych dzieci? Może warto by wprowadzić ekonomię jako przedmiot w szkole? Jednak program przedmiotu musiałby b

Tags: ,