Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘Obsługa prawna firm Grodzisk Mazowiecki

Obligacja

Pewien rodzaj pożyczki, powszechnie uważany za papier wartościowy emitowany w serii. W Obligacji, emitent określa się mianem dłużnika względem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Właściciel obligacji nie ma żadnych uprawnień względem emitenta. Polega to tylko i wyłącznie na przekazaniu właścicielowi kapitału spółki. Jest to reprezentacja prawa majątkowego. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje obligacji, są to obligacje skarbowe, komunalne, obligacje podmiotów prawnych. Pierwszy rodzaj obligacji emitowany jest przez Skarb Państwa, drugi rodzaj obligacji, czyli komunalny, jest emitowany wyłącznie przez s

Tags: ,

Polityka gospodarcza

Łączy się ona ściśle z ekonomią, oraz gospodarką, ma ona na celu wyjaśnienie i opisywanie sposobów w jakim państwo, działa na gospodarkę. Każda ingerencja państwa w gospodarkę jest celowa. Nie chodzi tutaj jednak o jakiś jeden wyalienowany cel, ale o wiązkę celów, która jest zmienna zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Zależy ona przede wszystkim od systemu gospodarczego danego państwa. Polityka gospodarcza jest jedną z kilku głównych polityk państwa, takich jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna. Wyróżnia się podział polityki gospodarczej na politykę makroekonomiczną, oraz mikroekonomiczną. Pierwsza

Tags: ,

Ekonomia w szkole?

Wiedza ekonimiczna to podstawa dobrego zorientowania się co się w dzisiejszym świecie dzieje. Ekonomie poszczególnych krajów są dość mocno powiązane ze sobą. Ponadto stan gospodarki krajowej przekłada się bezpośrednio na portfele jego obywateli. Każdy człowiek musi zarządzać swoim domowym budżetem w efektywny i mądry sposób. Inaczej będzie miał kłopoty finansowe. Dlatego warto mieć chociaż podstawy wiedzy ekonomicznej. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie poruszać się we współczesnym świecie. Dlaczego nie wyposażyć w taką niezbędną wiedzę naszych dzieci? Może warto by wprowadzić ekonomię jako przedmiot w szkole? Jednak program przedmiotu musiałby b

Tags: ,