Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘pozew zbiorowy przeciwko bankom kredyty we frankach

Związek zawodowy

Grupa dobrowolnie zrzeszających się ludzi pracy najemnej, mogą oni stworzyć organizację społeczną, zwaną związkiem zawodowym. Mają one za zadanie obronę interesów pracowników, zmierza również do poprawy ich sytuacji ekonomicznej, społecznej i materialnej. Ważne dla związków zawodowych, jest przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, oraz zabieranie o lepsze warunki pracy. Początków związku zawodowego możemy doszukiwać się w Wielkiej Brytanii, około roku 1850, kiedy to pracownicy przemysłu hutniczego i metalowego, połączyli swe siły tworząc pierwszy związek zawodowy. W Polsce organem wykonawczym dla związków zawodowych była Centralna Rada Związków

Tags: ,

Cena

Jest to dana suma pewnego dobra, którą kupujący jest gotów zapłacić, a sprzedający jest w stanie zrzec się swoich praw do danego dobra. Cena powinna być równa wartości danego dobra, mimo iż nie zawsze ma to miejsce w rzeczywistości. Może ona dotyczyć zarówno towarów jak i usług. Wyróżnia się obecnie cztery funkcje, które przypisuje się cenie, pierwszą z nich jest funkcja stymulacyjna, jest ona narzędziem służącym do oddziaływania na dostawców i odbiorców, poziom cen wpływa na opłacalność produkcji, im jest wyższy, tym bardziej stymuluje dane przedsiębiorstwa do produkcji, zaś niższy poziom zniechęca ich do produkowania, przez co ogranicza się produkc

Tags: ,

Niskie podatki – duże wpływy do budżetu?

Krzywa Laffera to jedna z najbardziej znanych koncepcji teoretycznych, którą stworzył Arthur Laffer. Teoria ta powstała w latach 70 XX wieku. Wskazuje na istniejącą zależność między stawką oprocentowania a dochodami państwa wpłacanymi przez społeczeństwo do budżetu jako podatki. Zwolennicy tej teorii postulują obniżenie podatków w celu zachęcenia ludzi do zakładania nowych działalności gospodarczych i pojawniania się nowych inwestycji. Zgodnie z tą teorią kolejne podwyższanie stawek podatkowych powoduje zmniejszenie przyrostów przychodów podatkowych. W pewnym momencie (zwanym punktem nasycenia) przy stawce podatkowej uzyskane są możliwie maksymalne dochody.

Tags: ,