Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘produkcja kanałów wentylacyjnych warszawa

Bank

W rozumieniu polskiego prawa i ustawy o prawach bankowych, jest on osobą prawną, działającą na podstawie odpowiednich zezwoleń działalności gospodarczej. Do jej głównych zadań należy przyjmowanie depozytów, udzielaniu kredytów oraz innych czynnościach wymienionych w przepisach prawnych w statusie banku. Bank jest instytucją pośredniczącą, są one zaliczane do instytucji zaufania publicznego, umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych klientów, którzy mają nadwyżki, przez osoby które mają niedostatek środków kapitałowych. Etymologia słowa bank, odnosi nas do Francji i słowa banque, oznacza ono ławkę przy której handlarze zajmowali się przekazywaniem

Tags: ,

Finansowa przyszłość każdego z nas

Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że emerytura w przyszłości będzie niezwykle niska. Eksperci prognozują, że wysokość emerytury będzie równa 20% ostatniej pensji. Są to dane alarmujące. Wiele osób pracuje na tzw. minimalnej pensji, co oznacza, że ich emertura nie pozwoli na zapewnienie nawet podstawowych potrzeb. Niestety, pomimo pobieranych co miesiąc składek na ubezpieczenie emertalne przez państwo, nikt nie jest  w stanie sprawić, by wypłacane emerytury pozwalały chociaż na skromne życie. Dlatego każdy mając na uwadzejak dramatyczna jest sytuacja, każdy powinien się zastanowić już teraz jak zabezpieczyć się finansowo na przyszłość. Nie ma co liczyć,ż

Tags: ,

Historia ekonomii

Historię ekonomii często jest dzielona na trzy etapy. Pierwszy obejmuje starożytność i średniowiecze. Tak naprawdę w tamtych czasach ekonomia nie była w centrum zainteresowania ówczesnych myślicieli i badaczy. Co za tym idzie niewiele działo się w tej dziedzinie nauki. Kolejny etap to kres nowożytny. Trwał on od końca XV wieku aż do II połowy XVIII wieku. Rozwój gospodarczy zdecydowanie przyczynił się do wzrostu zainteresowania zagadnieniami związanymi z gospodarką i jego zjawiskami. Pojawiają się pierwsze rozważania natury ekonomicznej, chociaż nadal nie mają one charakeru naukowego. Kolejny okres zwany jest wspólczesnym. W tym okresie niezwykle ważna data pr

Tags: ,