Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘prywatny dom pomocy społecznej

Turystyka

„Turystyka jest to zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie występuje w związku z tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej” – Jest to definicja sporządzona przez W. Hunzikera, istnieje bardzo dużo definicji określającej czym jest turystyka, jest to jednak jedna z najbardziej trafnych definicji. Etymologia słowa turystyka, wywodzi się od francuskiego pojęcia tour, w języku francuskim oznacza po prostu wycieczki. Sam termin turystki odnieść można do ludzi, którzy zatrzymują się w danym miejscu na jedną noc, bądź więcej (poza miejscem własnego zamieszkania). Ruch turystyczny to czaso

Tags: ,

Podatek janosikowi -daje biednym a zabiera … biednym?

Nie tak dawno komornik zajął budżet województwa mazowieckiego na poczet podatku janosikowego. Co to jest ten podatek janosikowy? Został on wprowadzony ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W dużym skrócie jest to obowiązkowa opłata, którą muszą uiścić do budżetu państwa tzw. bogate samorządy na rzecz biedniejszych. Ta opłata to określony odstetek dochodów z tytułu podatków danego samorządu sprzed dwóch lat. Właśnie fakt, że pod uwagę bierze się dochody sprzed dwóch lat a nie z zeszłego roku budzi największe kontrowersje. Nie ma bowiem odniesienia do aktualnego stanu budżetu danego samorządu. Powstała akcja R

Tags: ,

Podatek ekologiczny – kontrowersyjny ?

Podatek ekologiczny ma zrównoważyć działania związane z zanieczyszczaniem naturalnego środowiska. Może również pełnic funkcje zniechęcające do tego typu działań. Jest to świadczenie pieniężne, które dana osoba czy jednostka musi bezwrotnie uiścić na rzecz państwa. Tego rodzaju podatek często dzieli się na podatek od  energii i paliw np. podatek od paliw lotniczych i na podatek  dotyczący środowiska naturalnego np. od pojazdów silnikowych. Czasami stosuje się ten podatek, by wymusić na rynku określone zachowania konsumenckie np. zakup nowych aut. Najczęściej stoi za tym silny lobbing określonych grup. Zazwyczaj wywołuje to silne sprzeciw większości spo

Tags: ,