Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘sprzedaż mieszkania z hipoteką poradnik

Stopa bezrobocia

Określa ona stosunek osób bezrobotnych, z ludnością aktywną ekonomicznie, tak zwanego zasobu siły roboczej danej populacji. To wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Obliczany może on być na dwa sposoby, pierwszym z nich jest stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. Drugim z sposobów obliczania, jest relacja liczy osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, do liczy ludności w wieku produkcyjnym. Rzeczywista stopa bezrobocia dotyczy wszystkich bezrobotnych, przyczyny bezrobocia nie są brane pod uwagę. Jest on zawsze wyższy. Spowodowane może to być brakiem rejestracji osób, bądź odmową

Tags: ,

Analiza ekonomiczna

Jest to jedna z metod badań, służących do określenia procesów gospodarczych, działa na zasadzie rozpatrywania związków, występujących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Służy do badania procesów występujących w obrębie poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji, jak również zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki (pierwszy z nich to analiza mikroekonomiczna, a pierwsza makroekonomiczna). Dzięki analizie ekonomicznej, możliwe jest wyciąganie wniosków, ułatwiających podejmowanie decyzji, jak i również sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikroekonomicznej. W anal

Tags: ,

Finanse samorządu terytorialnego – finanse każdegoz nas

Mało osób interesuje się budżetem swojej gminy czy powiatu. Trudno spotkać mieszkańca danego regionu zorientowanego w tematyce. Mało kto nawet orientuje się, gdzie taki budżet samorząu terytorialnego można znaleźć. Szkoda, że ten temat nie jest bardziej popularny. Dotyczy dobrego zarządzania”naszą mała ojczyzną”, więc mieszkańcy powinni mocniej interesować się tą tematyką. Dlaczego? A chociażby dlatego, że planowane w budżecie samorządu terytorialnego wydatki mogą okazać się nietrafioną inwestycją, którą latami będą spłacać mieszkający na danym terenie. Mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia takich mechanizmów demokracji jak konsulta

Tags: ,