Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘tanie domy opieki społecznej

Spółka akcyjna

Jest to jedna z spółek kapitałowych w gospodarce wolnorynkowej, kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. Forma spółki, która opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Zawiązanie spółki, poprzez objęcie akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji. Obecnie w Polsce, spółki działają na podstawie Kodeksu spółek handlowych, nie jak to wcześniej miało miejsce, na Kodeksie handlowym. Kapitałem handlowym są akcje podzielone na równe wartości. Nie jest to konieczne, ale mogą być one notowane na giełdzie. Minimalnym kapitałem zakładowym jest 100 000 zł

Tags: ,

Podatek bykowy powróci?

Podatek bykowy – co to takiego? W Polsce po 1945 roku była to potoczna nazwa podwyższonej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują wyodrębioną grupę społeczną. Były to osoby niezamężne, nieżonate i bezdzietne powyżej określonego przez przepisy prawne wieku. Pomysł, by ponownnie wprowadzić taki podatek do czasu do czasu wraca na salony polityczne. Wskazuje się jak bardzo obciążone są osoby wychowujace dzieci. Wskazuje się również, że dzieci te, gdy dorosną będą pracować na emertury wszystkich – w tym także bezdzietnych singli. Choć cel wydaje się słuszny, pojawia się wiele pytań natury prawnej. Czy nie kłóciłoby się to z konstytucją?

Tags: ,

Rodzaje podatków

W Polsce istnieje mocno rozbudowany system podatkowy. Wiele osób ma problem w rozeznaniu się w dużej liczbie różnego rodzaju danin i świadczeń na rzecz państwa. W Polsce istnieje aż 13 rodzajów podatków (w tym 10 podatków bezpośrednich i 3 podatków pośrednich). Podatki  bezpośrednie obciążają podatnika i stanowią jego koszt. Do tego rodzaju podatku w Polsce można zaliczyć przede wszystkim podatek PIT czyli podatek od osób fizycznych i podatek CIT czyli podatek od osób prawnych. Należą do nich także: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości czy podatek od spadków i darowizn. Podatek pośredni swoją nazwę wywodzi z sposobu jego uiszczania. Jest

Tags: ,