Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘Telefony voip dla firm

Podatkowa grupa kapitałowa

Utworzona została na podstawie umowy o podatku dochodowym od osób prawnych. Taka grupa zostaje powołana, gdy co najmniej dwie spółki kapitałowe, podpisują umowę, zakładając iż mają one osobowość prawną, która pozostaje w związkach kapitałowych – Wtedy też, powstaje podatkowa grupa kapitałowa. Nie są to jednak jedyne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby grupa spółek kwalifikowała się do podatkowej grupy kapitałowej, pozostałe to między innymi, jedna z spółek w grupie, musi stać się spółką dominującą, mając bezpośredni udział w kapitale zakładowym, kapitał takich spółek (który przypada na każdą z spółek), jest nie niższy ni

Tags: ,

Prognozowanie

Potrzeba prognozowania wynika z niepewności przyszłości. Jest to metoda pozwalająca na przewidzenie tego, w jaki sposób rozwijać będą się zaistniałe w przyszłości procesy bądź zdarzenia. Prognozą nazywa się sformułowane sądy na temat nadchodzących stanów zjawisk i zdarzeń. W biznesie, prognozowanie odnosi się do próby przewidzenia poziomów produkcji, kosztów poniesionych, czy zysków. Prognoza uzależniona jest od wielu czynników, dzieli się jednak je na dwie głównie kategorie, są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, pierwsze z nich to czynniki, na które sami nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli zaś chodzi o czynniki wewnętrzne, są to kształtowane przez

Tags: ,

Marka niemiecka i lir włoski – nieistniejące już waluty

Kto dziś pamięta taką walutę jak marka niemiecka czy włoski lir? Coraz mniej osób kojarzy, że wcześniej takie waluty były środkiem płatniczym w Niemczech i we Włoszech. Można spokojnie stwierdzić, ze te waluty przeszły do historii. Zmiana waluty w tych państwach okazała się trwała – mało kto tęskni do lira czy niemieckiej marki. Z czasem obywatele przyzwyczaili się do waluty euro. Pieniądz jak pieniądz – taki czy inny stanowi poprostu środek płatniczy. Kolejne państwa chcą przyłączyć się do strefy euro. To oznacza, że z światowego rynku znikną kolejne waluty krajowe. Zapewne zostaną zapomniane jak wspomniana niemiecka marka czy lir, którym lacono w

Tags: ,