Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘Tłumacz japoński Warszawa

Podatek rolny

Jest to podatek, ustalony na podstawie Ustawy o podatku rolnym, z dnia 15 listopada 1984 r. Podstawę opodatkowania, stanowi liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstwa rolnego, ustalana jest na podstawie powierzchni, jej rodzajów jak i klasy użytkowej, która wynika z ewidencji gruntów, budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Organ odpowiedzialny za sprawy podatku rolnego, to wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek rolny, jest ustalony na rok podatkowy od osób fizycznych przez decyzję wydaną przez właściwy organ podatkowy ze względu na miejsce położenia gruntów. Płacony jest on w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w

Tags: ,

Cło

Opłata graniczna pobierana przez państwo, po przekroczeniu granicy celnej, naliczana jest na przemieszczane towary. Głównym zastosowaniem cła jest funkcja ochrony rodzimego przemysłu, jest podstawowym narzędziem protekcjonizmu gospodarczego. Obecnie jednak, cło i inne narzędzia wykorzystywane do ochrony rynków wewnętrznych tracą na znaczeniu, wobec globalizacji rynku. Zaczyna zaś dominować koncepcja wolnego handlu na rynku międzynarodowym. Tworzone są między niektórymi państwami unie celne, znosząc tym samym cła w wymianie handlowej między sobą. Cło dzieli się na trzy główne kategorię ruchu: – Cło importowe – ma na celu ochronę produkcji krajowej

Tags: ,

Niskie podatki – duże wpływy do budżetu?

Krzywa Laffera to jedna z najbardziej znanych koncepcji teoretycznych, którą stworzył Arthur Laffer. Teoria ta powstała w latach 70 XX wieku. Wskazuje na istniejącą zależność między stawką oprocentowania a dochodami państwa wpłacanymi przez społeczeństwo do budżetu jako podatki. Zwolennicy tej teorii postulują obniżenie podatków w celu zachęcenia ludzi do zakładania nowych działalności gospodarczych i pojawniania się nowych inwestycji. Zgodnie z tą teorią kolejne podwyższanie stawek podatkowych powoduje zmniejszenie przyrostów przychodów podatkowych. W pewnym momencie (zwanym punktem nasycenia) przy stawce podatkowej uzyskane są możliwie maksymalne dochody.

Tags: ,