Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘tworzenie stron internetowych Białystok

Lokalny System Wymiany i Handlu

Pojęcie to zostało stworzone przez Michaela Lintona w 1982 roku, stało się to wtedy, gdy wraz z swoją rodziną postanowił odwiedzić Comox w Courenay. Mimo iż system który obowiązywał w owym mieście nie był w pełni lokalnym systemem, a stanowił tylko uzupełnienie waluty. Według twórcy pojęcia, możliwe jest obejście się całkiem w lokalnej społeczności bez waluty krajowej. Przez Lokalny System Wymiany i Handlu, rozumiał system wymiany handlowej, w której towary i usługi są wymienione bez potrzeby używania środków płatniczych, jest to niedochodowy system wymiany handlowej. W Lokalnym Systemie Wymiany i Handlu, istnieje specjalnie utworzona baza danych, która

Tags: ,

Polityka gospodarcza

Łączy się ona ściśle z ekonomią, oraz gospodarką, ma ona na celu wyjaśnienie i opisywanie sposobów w jakim państwo, działa na gospodarkę. Każda ingerencja państwa w gospodarkę jest celowa. Nie chodzi tutaj jednak o jakiś jeden wyalienowany cel, ale o wiązkę celów, która jest zmienna zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Zależy ona przede wszystkim od systemu gospodarczego danego państwa. Polityka gospodarcza jest jedną z kilku głównych polityk państwa, takich jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna. Wyróżnia się podział polityki gospodarczej na politykę makroekonomiczną, oraz mikroekonomiczną. Pierwsza

Tags: ,

Rubel transferowy – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?

Waluta ta w latach 1964-1991 roku służyła do wzajemnych rozliczeń pomiędzy państwami członkowskimi Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Wiele osób myli rubel transferowy z rublem radzieckim. Warto zwrócić uwagę, że obie waluty nie są ze sobą tak naprawdę powiązane. Rubel transferowy był niewymienialny w skali międzynarodowej. Nie była to waluta wydrukowana w banknotach czy wybita w monetach. Była to wartość umownej waluty odnotowywana przy przeprowadzaniu różnego rodzaju transakcji. Był to trochę taki „pieniądz – widmo”, którego nikt nie widział. Dziś powiedziano by, że to wirtualna waluta. Była jedynie zapisywana na kontach księgowych w Międ

Tags: ,