Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘ubezpieczenie samochodu Piaseczno

Obligacja

Pewien rodzaj pożyczki, powszechnie uważany za papier wartościowy emitowany w serii. W Obligacji, emitent określa się mianem dłużnika względem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Właściciel obligacji nie ma żadnych uprawnień względem emitenta. Polega to tylko i wyłącznie na przekazaniu właścicielowi kapitału spółki. Jest to reprezentacja prawa majątkowego. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje obligacji, są to obligacje skarbowe, komunalne, obligacje podmiotów prawnych. Pierwszy rodzaj obligacji emitowany jest przez Skarb Państwa, drugi rodzaj obligacji, czyli komunalny, jest emitowany wyłącznie przez s

Tags: ,

Polityka społeczna

Są to założenia realizowane przez organizacje pozarządowe oraz władze publiczne, mają one na celu zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów związanych z społeczeństwem, są to działania długofalowe. Jest ona jedną z nauk społecznych, w polityce społecznej, wyróżnić można następujące obszary zainteresowania, są to między innymi polityka demograficzna i polityka rodzinna, edukacyjna, kulturalna, ochrona zdrowia. Polityka społeczna rozwijała się głównie w latach 80. XIX wieku, wtedy to pojawiły się pierwsze prawa dla ubogich, oraz podejmowaniu decyzji zmierzających ku pomocy najuboższym, skupia się głównie na klasie robotniczej, aż do roku 1930. Są

Tags: ,