Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘udzielanie certyfikacji ISO 9001

Spółka cicha

Jest formą umowy, bądź też działalności gospodarczej, na mocy której jeden ze wspólników wnoszących wkład majątkowy na rzecz prowadzonego przedsiębiorstwa, w zamian za to wspólnik cichy uczestniczy. Spółka ta jest bardzo zbliżona do spółki komandytowej, są one również nie kiedy mylone, występują jednak znaczące różnice. Spółka cicha jest jedyne stosunkiem obligacyjnym, powstaje ona na mocy umowy zawartej między podmiotem który odpowiada za prowadzenie przedsiębiorstwa, a cichym wspólnikiem. Ta forma spółki była regulowana przepisami z kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934 roku. Obecnie jednak regulacja ta jest nieważne, została ona uchylona w czasie g

Tags: ,

Finansowa przyszłość każdego z nas

Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że emerytura w przyszłości będzie niezwykle niska. Eksperci prognozują, że wysokość emerytury będzie równa 20% ostatniej pensji. Są to dane alarmujące. Wiele osób pracuje na tzw. minimalnej pensji, co oznacza, że ich emertura nie pozwoli na zapewnienie nawet podstawowych potrzeb. Niestety, pomimo pobieranych co miesiąc składek na ubezpieczenie emertalne przez państwo, nikt nie jest  w stanie sprawić, by wypłacane emerytury pozwalały chociaż na skromne życie. Dlatego każdy mając na uwadzejak dramatyczna jest sytuacja, każdy powinien się zastanowić już teraz jak zabezpieczyć się finansowo na przyszłość. Nie ma co liczyć,ż

Tags: ,

Rodzaje podatków

W Polsce istnieje mocno rozbudowany system podatkowy. Wiele osób ma problem w rozeznaniu się w dużej liczbie różnego rodzaju danin i świadczeń na rzecz państwa. W Polsce istnieje aż 13 rodzajów podatków (w tym 10 podatków bezpośrednich i 3 podatków pośrednich). Podatki  bezpośrednie obciążają podatnika i stanowią jego koszt. Do tego rodzaju podatku w Polsce można zaliczyć przede wszystkim podatek PIT czyli podatek od osób fizycznych i podatek CIT czyli podatek od osób prawnych. Należą do nich także: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości czy podatek od spadków i darowizn. Podatek pośredni swoją nazwę wywodzi z sposobu jego uiszczania. Jest

Tags: ,