Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘windykacja długów Katowice

Umowa sprzedaży

Dokument będący umową cywilnoprawną. Ma ona na celu przeniesienie własności dóbr ze sprzedającego, na osobę nabywającą praw do danej rzeczy. Zawierana jest między sprzedającym, a kupującym. Umowa sprzedaży jest umową odpłatną, wzajemną, konsensualną. Umowa może mieć formę pisemną, aktu notarialnego – wszystko jednak zależy od tego, co jest przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży, może być energia elektryczna, gazowa, wodna, cieplna, dane dobra materialne, a nawet sprzedawane mogą być prawa majątkowe. Co ważne zapamiętania, przedmiot sprzedaży, nie musi być własnością sprzedawcy, a sam przedmiot sprzedaży nie musi być skonkretyzowanej posta

Tags: ,

Gospodarka najważniejsza

W XX wieku często najważniejsza była armia i jej stan uzbrojenia. Ten kto miał potężna armię dyktował warunki swoim zastraszonym sąsiadom. Wraz z wejściem w XXI wiek podejście się zmieniło. Teraz najważniejsza jest ekonomia i gospodarka. Za jej pomoca można wywirac naciski na korporacje międzynarodwe, organizacje międzynarodowe czy państwa. W zależności od kondycji gospodarki poszczególne kraje funkcjonują lepiej lub gorzej. Oczywiste jest, że każde dąży do jak najlepszej kondycji gospodarczej. Tym samym lepiej mają obywatele. Istnieje grono państw o szczególnie silnej gospodarce. Tym samym mogą one wpływać na kondycję gospodarczą w innych państwach. To

Tags: ,

Podatek ekologiczny – kontrowersyjny ?

Podatek ekologiczny ma zrównoważyć działania związane z zanieczyszczaniem naturalnego środowiska. Może również pełnic funkcje zniechęcające do tego typu działań. Jest to świadczenie pieniężne, które dana osoba czy jednostka musi bezwrotnie uiścić na rzecz państwa. Tego rodzaju podatek często dzieli się na podatek od  energii i paliw np. podatek od paliw lotniczych i na podatek  dotyczący środowiska naturalnego np. od pojazdów silnikowych. Czasami stosuje się ten podatek, by wymusić na rynku określone zachowania konsumenckie np. zakup nowych aut. Najczęściej stoi za tym silny lobbing określonych grup. Zazwyczaj wywołuje to silne sprzeciw większości spo

Tags: ,