Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘zabezpieczenia przeciwpożarowe warszawa

Turystyka w Polsce

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska stała się częścią rynku turystycznego. Głównymi ośrodkami turystycznymi w Polsce, są Kraków, Gdańsk, Toruń, Warszawa, Wrocław. Uważa się że pierwszymi turystami w Polsce, byli pielgrzymi którzy podróżowali do sanktuariów w Polsce jak i za granicą. Wtedy też najczęstszymi miejscami odwiedzin były góry, a w szczególności Tatry. Dzięki temu również rozwijały się w Polsce kurorty, głównie miało to miejsce w Sudetach i Beskidach. W późniejszym czasie ośrodkami które były odwiedzane, stało się polskie morze.  Turystyka w Polsce rozkwitła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Obecnie zw

Tags: ,

System walutowy

Jest to zbór zasad i zwyczajów, oraz reguł, które określają warunki i sposoby, które określają sposoby w sposób jaki funkcjonują pieniądze w sferze stosunków międzynarodowym, jak i w określonym terytorium. System walutowy kształtowany jest przez różne wyniki umów międzynarodowych, przez to że w różnych krajach istnieją inne systemy walutowe, zachodzi potrzeba regulacji stosunków walutowych między krajami, wyróżnia się krajowy system walutowy, jak i międzynarodowy system walutowy. Pierwszy z nich odnosi się do waluty która obowiązuje w danym kraju, drugi zaś z systemów (czyt. międzynarodowy), odnosi się do systemu walutowego który funkcjonuje w sferze

Tags: ,

Gospodarka folwarczna – gospodarka wpisana w polską historię

Gospodarka folwarczna, a właściwie folwarczno -pańszczyźniana istniała w Polsce. Opierała się przede wszystkim na darmowej i przymusowej pracy chłopów na polu pana. Podczas sejmów w latach 1520 oraz 1521 ustalono tzw. minimalny wymiar pańszczyzny ( 1 dzień w tygodniu z łana). Nigdy jednak nie ustalo górnej granicy wymiaru pańszczyzny. To prowadziło do wyzysku chłopów ze strony szlachty. Dochodziło do sytuacji, w których chłop w ciągu tygodnia powinnien przepracować 10 dni roboczych. Jak to było możliwe do odpracowania? Rozwiązanie było proste – cała rodzina danego chłopa musiała pracować na polu pana. Tylko tak można było odpracować swój „obowią

Tags: ,