Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘zarządzanie ryzykiem biznesowym

Związek zawodowy

Grupa dobrowolnie zrzeszających się ludzi pracy najemnej, mogą oni stworzyć organizację społeczną, zwaną związkiem zawodowym. Mają one za zadanie obronę interesów pracowników, zmierza również do poprawy ich sytuacji ekonomicznej, społecznej i materialnej. Ważne dla związków zawodowych, jest przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, oraz zabieranie o lepsze warunki pracy. Początków związku zawodowego możemy doszukiwać się w Wielkiej Brytanii, około roku 1850, kiedy to pracownicy przemysłu hutniczego i metalowego, połączyli swe siły tworząc pierwszy związek zawodowy. W Polsce organem wykonawczym dla związków zawodowych była Centralna Rada Związków

Tags: ,

Franczyzna

Geneza słowa odnosi nas do języka francuskiego, na samym początku, wyrażenie to oznaczało wolność od unikania danin publicznych. Z biegiem czasu, określenie to zmieniało sens, tak też później oznaczało ono królewskie przywileje, monarchowie dawali możliwość danym kupcom czy też rzemieślnikom na wykonanie wcześniej ustalonych czynności handlowych, za uiszczenie opłaty na rzecz monarchy. Dopiero wiele lat później, amerykańskie określenie uległo zmianie, tak też franczyzna nie łączyła się już z monarchią czy też władzą, a po prostu na udzielaniu zezwoleń przez posiadacza określonych praw, dla korzystania przez inne osoby. W chwili obecnej, rozumiana jes

Tags: ,

Kredyt na huczne wesele ?

Kredyt, by zorganizować wystawny ślub i huczne wesele? Brzmi dziwnie? Jednak jest to zjawisko coraz częstsze. Przyszli nowożeńcy często dokładnie wiedzą jak powinien wyglądać ten wyjątkowy i niepowtarzalny dzień.  Niestety często marzenia te sporo kosztują, a nie zawsze rodzice przyszłej pary młodej może ich wspomóc finansowo. Co pozostaje w takiej sytuacji ? Młoda para bierze kredyt, chcąc uzyskać niezbędne fundusze. Niestety, najczęściej młode pary nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich decyzji. Zakładają, że „kredyt jakoś się spłaci”. Ufają, że goście weselni będą dostatecznie hojni, by kredyt nie stanowił problemu. Nie rzadko

Tags: ,